fbpx

ROYAL TAN

Get a natural, golden brown complexion

Royal Tan is one of Norway’s strongest and most potent beta carotene products! It gives a golden brown complexion and takes care of skin, hair and nails.

Not just beta carotene, but also a beauty product!

DOCUMENTED EFFECT

Royal Tan is a product developed in Norway, that is carefully composed of active ingredients with documented effect.

Click to read more about what Royal Tan can do for you:

Royal Tan is a product developed in Norway, that is carefully composed of active ingredients with documented effect.

FASTER AND DEEPER BROWN COLOUR

KEEP THE COLOUR

PROTECT THE SKIN

AVOID WRINKLES

PREVENT SKIN PEELING

STRENGTHEN THE IMMUNE SYSTEM

BETAKAROTEN - RASKERE BRUN

Betakaroten omdannes i kroppen til vitamin A, som booster produksjonen av fargepigmentet melanin. På denne måten gjør betakaroten at du blir raskere brun og bevarer brunfargen lengre. I tillegg beskyttes også huden mot skader og frie radikaler, samt utsetter aldringsprosessen og rynkete hud.

BLACK CARROT - DYPERE BRUNFARGE

Black carrot er et naturlig, kraftig fargestoff som gjør at du unngår oransjefargen som kan oppstå ved andre betakarotentilskudd, så du får en dypere og mer gyllen brunfarge.

KOLLAGEN - SMIDIGERE OG GLATTERE HUD

Kollagen er avgjørende for at huden holder seg glatt og fin. Det styrker både hud, hår og negler, samt mot- virker rynker og aldrende hud. I tillegg gjør kollagen godt for leddene og bidrar til å opprettholde kroppens styrke og fleksibilitet.

SINK - MOTVIRKER RYNKER OG TØRR HUD

Sink er avgjørende for å unngå rynker, tørr hud, strekk- merker og svekket immunforsvar. I tillegg beskytter sink celler mot oksidativt stress og bidrar til omsetningen av vitamin A, kilden til fargepigmentet melanin. Sink styrker også hår og negler.

KOBBER - SUNN OG FRISK HUD

Kobber sørger for økt transport av friskt oksygen ut til celler og vev i kroppen slik at huden holder seg sunn og frisk. Kobber inngår i produksjonen av fargepigmentet melanin og bidrar direkte i prosessen som gir mørkere hudfarge. I tillegg står kobber for dannelsen av elastin i bindevevet, stoffet som gjør huden glatt og smidig.

HOW ROYAL TAN WORKS

Royal Tan gives you a golden brown complexion, as well as strengthens hair and nails. It can also help reduce wrinkles and stretch marks, as well as dry and peeling skin. Royal Tan is not only a beta carotene product, but also a holistic beauty product!

The body starts the production of the colour pigment melanin when we are exposed to sun rays. When the body is replenished with beta-carotene dye, the main ingredient in Royal Tan, this is converted into vitamin A which boosts the production of melanin. In addition, the Royal Tan dye contains black carrot, a dark dye from anthocyanins, which counteracts the orange colour that may occur with other beta carotene supplements. This will give you a natural, deeper brown and golden complexion. Among other things, Royal Tan also contains zinc and collagen which gives stronger and more shiny hair and nails, as well as counteracts wrinkles and reduces the signs of aging skin.

 

For the best effect, Royal Tan should be used over a longer period so that the body achieves an optimal level for best effect.

Not just beta carotene, but also a beauty product

Not just beta carotene,

but also a beauty product

CUSTOMER TESTIMONIALS

Vita Pura currently has over 20,000 customers in Norway and wants to contribute to the good health, wellness and healthier lifestyle of our customers with our premium health products. Here you can see a small selection of our customer feedbacks:

ACTIVE INGREDIENTS

Royal Tan is a product developed in Norway, that is carefully composed of active ingredients with proven effects to give you only the best. Royal Tan is so powerful that you will not achieve greater effect by exceeding the recommended dosage.

BETA CAROTENE

BETA CAROTENE IS CONVERTED IN THE BODY INTO VITAMIN A, WHICH BOOSTS THE PRODUCTION OF THE COLOUR PIGMENT MELANIN. IN THIS WAY, BETA CAROTENE CAUSES YOU TO GET TAN FASTER AND PRESERVE THE TAN COLOUR LONGER. IN ADDITION, IT PROTECTS SKIN AGAINST INJURIES AND FREE RADICALS, AND CONTRIBUTES TO POSTPONEMENT OF THE AGING PROCESS AND THE SKIN GETTING WRINKLED.

BLACK CARROT

BLACK CARROT IS A NATURAL, POWERFUL COLOUR WHICH LET YOU AVOID THE ORANGE COLOUR THAT MAY BE INCURRED BY OTHER BETA CAROTENE SUPPLEMENTS, SO YOU GET A DEEPER AND MORE GOLDEN BROWN COLOUR.

COPPER

COPPER ENSURES INCREASED TRANSPORTATION OF FRESH OXYGEN TO CELLS AND TISSUES IN THE BODY, SO THAT THE SKIN STAYS HEALTHY AND FRESH. COPPER IS INCLUDED IN THE PRODUCTION OF THE COLOUR PIGMENT MELANIN AND DIRECTLY CONTRIBUTES TO THE PROCESS WHICH MAKES SKIN COLOUR DARKER. IN ADDITION, COPPER HELPS IN THE FORMATION OF ELASTIN IN THE CONNECTIVE TISSUE: ELASTIN IS A PROTEIN THAT MAKES THE SKIN SMOOTH AND SUPPLE.

COLLAGEN

COLLAGEN IS CRUCIAL FOR KEEPING YOUR SKIN SMOOTH AND SUPPLE. IT STRENGTHENS SKIN, HAIR AND NAILS, AS WELL AS COUNTERACTS WRINKLES AND SKIN AGING. IN ADDITION, COLLAGEN MAKES GOOD FOR THE JOINTS AND HELPS MAINTAIN THE STRENGTH AND FLEXIBILITY OF THE BODY.

ZINC

ZINC IS CRITICAL TO AVOIDING WRINKLES, DRY SKIN, STRETCH MARKS AND WEAKENED IMMUNE SYSTEMS. IN ADDITION, ZINC PROTECTS CELLS FROM OXIDATIVE STRESS AND CONTRIBUTES TO THE TRANSMISSION OF VITAMIN A, THE SOURCE OF THE COLOUR PIGMENT MELANIN. ZINC ALSO STRENGTHENS HAIR AND NAILS.

Free shipping

Quick delivery

100% natural

ORDER ROYAL TAN

at a price of only NOK 199 for 30 days of consumption. Delivery straight to your home. No time limit. 14 day return policy of your first package.

24.99 24.99 24.99 199 249 199 249 24.99