fbpx

Varför bör du meditera?

Meditation har visat sig ha ett antal positiva effekter på vår hälsa. Meditation kan ske i form av yoga, mindfulness och liknande. Meditation kan definieras som mental träning där kroppen och tankarna hamnar i centrum. Varför bör man egentligen meditera och vad betyder det att utföra meditation? Kan det förebygga sjukdom eller stress?

Vad är meditation?

Målet med meditation skall vara att uppnå ökat välbefinnande. Detta gäller både fysiskt och psykiskt. Meditation definieras som mental träning där man sätter fokus på till exempel tankar och känslor. Tidigare delade man upp mellan östlig och västlig meditation. Idag används meditation aktivt som träningsform för bättre mental hälsa, i psykologin och som mental terapi.

Vad uppnår man med meditation?

Vissa menar att genom att meditera så hittar du tillbaka till ”dina rötter”. Man kan se på människan som ett träd och i stort sett så lever man över marken. När man mediterar får man tag i sina rötter och det som ligger under ytan. Meditation kan leda till ett antal positiva hälsofördelar som vi ska gå in mer på nu.

Meditation mot stress

Meditation har visat sig ha en positiv effekt om du upplever stress eller kanske känner att du inte mästrar vardagen riktigt. Meditation kommer leda till en djupare nivå av eget medvetande som har visat sig minska stress. Om du fokuserar på tankar och känslor som gör dig stressad kommer du fort märka att dessa kommer försvinna.

Meditation mot psykiska besvär

På senare tid har meditation tagit sin plats i psykologin. Meditation har visat sig vara effektivt mot ett antal olika besvär. Meditation leder till ökad självmedvetenhet och kan därför motverka ett antal besvär. Meditation kan för många som upplever symptom från sin ADHD till exempel vara positivt. Man kommer då, när man upplever symptomen träda in, in i ett mentalt tillstånd med hjälp av sin andning så att man blir lugnare.

Meditation mot fysiska besvär

Meditation, gärna i forma av yoga kan även motverka ett antal fysiska besvär. Meditation har visat sig vara effektivt mot ledsmärtor och besvär. Dessutom leder meditation till bättre sömnkvalitet som gör att man har en bättre fysisk hälsa. Meditation kan även verka positivt på hjärtat och lungorna så att man andas bättre och får mer effekt av luften man andas in.

Behöver vi diskutera om varför man bör meditera?

Som du kan se så är effekterna av meditation många. Detta gäller oavsett vilken typ av meditation du själv vill utöva. Endast 10 minuters effektiv meditation var dag kan ha extremt positiva effekter på din hälsa. Meditation har många positiva effekter för dig som människa. Ta dig tiden att hitta den typ som passar dig bäst. Kanske du älskar att yoga? Ta yogan till en ny nivå och börja med en djupare meditation. Här är det bara fantasin som sätter gränser.

Källor

  1. Snl.no
  2. Meditasjon.no

MEST LÄST

#vitapura_com