fbpx

Träna dig till bättre psykisk hälsa

Det är vida känt att träning ökar kvaliteten på din hälsa. Träning kan även leda till bättre psykisk hälsa. Inte nog med det så visar det sig att träning också kan förebygga psykiska problem. Lär mer om varför och hur!

Träning som medicin

Träning används som medicin mot många psykiska besvär. Om man har problem med ryggen rekommenderas det att ta en promenad osv. Träning kan också vara medicin för psykiska lidelser. Att vara aktiv stimulerar olika receptorer i hjärnan. Dessa receptorer producerar, bland annat, lyckohormoner. Det visar sig därför att träning kan bidra till att medicinera personer som lider av depression och ångest.

Träning mot ångest

Fysisk aktivitet och träning kan hjälpa att minska ett antal olika ångestsyndrom. Här är det viktigt att man väljer en aktivitet man gillar. Om man gillar att promenera i skog och mark är detta helt klart en bra form av träning. Se på träning som en dos medicin. Ju större dos medicin du får, desto friskare blir du. Det är precis det samma med träning. Ju mer aktivitet och träning du utför, desto färre ångestsymtom kommer du känna av!

Träning mot depression

Det är väl dokumenterat i forskningsmiljön att om du lider av, eller känner någon som lider av mild eller måttlig depression, kan fysisk aktivitet bidra till bättre fysisk och psykisk hälsa. Det har ifrågasatts om man kan behandla depression med träning, istället för med mediciner, och så verkar vara fallet. Du kan alltså träna dig fri från depression! Dessutom kommer träning ha en förebyggande effekt om du till exempel har personer med depressionssyndrom i familjen och själv är rädd att drabbas!

Träning för generellt bättre psykisk hälsa

Du behöver inte lida av en psykisk diagnos, varken depression eller ångest eller något symptomatiskt för att kunna bruka träning som ”medicin” och för bättre psykisk hälsa. Träning och fysisk aktivitet gör dig mer alert, lycklig och ger dig mer energi i vardagen. Som en direkt följd av dessa får man helt klart en bättre psykisk hälsa. Att ta vara på sin psykiska hälsa är viktigt. Se därför till att du tränar regelbundet och håller kroppen i form. Dessutom är det mindre risk, om du har en tränad och aktiv kropp, att drabbas av psykiska lidelser senare i livet!

Källor: 

  1. Helsenorge.no

2.  Helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet

MEST LÄST

#vitapura_com