fbpx

Så många steg måste du gå för att få bättre hälsa

Att man kan gå sig till bättre hälsa är för många uppenbart. Du kanske har hört talas om gränsen på 10 000 steg? Den hävdar att för att få en positiv effekt på hälsan måste du gå minst 10 000 steg varje dag. Visserligen tyder viss forskning på att det inte är nödvändigt att gå så mycket som 10 000 steg. Och varifrån kommer denna gräns och varför litar alla på den? Man kanske inte bör följa den så slaviskt som man först trott?

Studie befolkning

För att komma till botten med hur många steg som ska till för att få bättre hälsa hittade vi en studie om just detta ämne, nämligen:  steg! I en studie från 2019 delades de olika deltagarna in i 4 olika grupper. De olika grupperna skulle gå x antal steg varje dag. Om man jämför den grupp som gick minst, med den grupp som gick mest, så ser man störst hälsoeffekt. Här kan man tillochmed ha ”dödlighet” som ett resultat hos de minst aktiva. En liten fördom är att de som gick minst i utgångspunkt inte heller var de yngsta och mest smärta. Den grupp i studion som gick minst gick i genomsnitt ca 2000 steg varje dag, vilket räknas som väldigt lite jämfört med dem som gick över 10 000.

Resultatet av studien

Resultatet av studien tyder på att man vid en tidpunkt når en gräns där mer steg inte nödvändigtvis hänger ihop med ökad hälsoeffekt. Denna gräns ligger på ca 7500 steg. Du behöver alltså inte gå mer än 10 000 steg, så länge du håller dig över 7500. Resultaten visar att om du ligger på under 7500 steg om dagen är hälsoeffekterna nästan obefintliga och du kan lika gärna gå 200 steg som 4000 steg. MEN, om man ser på en ökning av steg kan man till exempel genom att öka från 7000 till 8000 steg om dagen få en ökad effekt. Var effekten är stört är oklart men det finns en tydlig koppling mellan en ökning av antalet steg och positiv effekt på hälsan. Visste du förresten att just 10 000-talet kommer eftersom det var det högsta talet i Kina som stegräknare kunde mäta tidigare?

Är endast steg tillräckligt för att ha god hälsa?

Det som kan diskuteras är om att gå 7500 steg om dagen är tillräckligt för att kunna ha en god hälsa. För många kommer 7500 steg vara ouppnåelig och för andra går man glatt 20 000 steg om dagen. Detta beror ju helt klart mycket på jobb, situationen man befinner sig i och inte minst utgångspunkten för din hälsa! Vissa kommer hävda att det endast är hög puls och träning som gäller om man vill ha hälsoeffekter. Man kan se att hos inaktiva personer kommer en ökning i antal stag per dag leda till bättre hälsa. Om du i utgångspunkt är en aktiv person kommer effekten av att gå fler steg vara mindre. Man kan också byta ut antal steg med lite aktivitet som ökar pulsen, detta har också visat sig ha en mycket positiv effekt flest personers hälsa. Detta förklaras av det faktum att ökad puls tvingar hjärtat att pumpa lite extra. Detta förebygger bland annat hjärt- och kärlsjukdomar.

Källor

  1. KK.no
  2. Usnews.com

MEST LÄST

#vitapura_com